KRD – podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej działające od 4 sierpnia 2003. Podstawą działalności Krajowego Rejestru Długów (KRD BIG, KRD) jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biuro zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych – są to zarówno dane o zadłużeniu, jak i terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań przez firmy i konsumentów. Informacje o dłużnikach przekazywać do biura mogą nie tylko przedsiębiorcy. Możliwość wpisu o niesolidnych płatnikach mają również gminy i ich jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które jednak aby to uczynić, muszą posiadać tytuł wykonawczy (na przykład wyrok sądu z klauzulą wykonalności). Działalność Krajowego Rejestru Długów nadzoruje Ministerstwo Rozwoju.

Spółka systematycznie publikuje statystyki dotyczące zadłużenia w poszczególnych branżach, czy sektorach gospodarki. Edukuje również przedsiębiorców i konsumentów w zakresie zarządzania finansami. Oprócz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na polskim rynku działają jeszcze trzy inne biura informacji gospodarczej.

Od 2010 roku spółka przyznaje Złote Certyfikaty Rzetelności.

Źródło: wikipedia.pl